NAJNOWSZE ARTYKUŁY

W dzisiejszych czasach stwierdzenie, że psychologia tradera decyduje o sukcesie lub porażce w spekulacji wydaje się banalne, ale takie nie jest. Najbardziej znani traderzy twierdzą, że 90% sukcesu to właśnie psychologia. Cóż, z punktu widzenia nauki te 90% to za mało, bowiem o sukcesach lub porażkach w tradingu psychologia decyduje w 100%! Dlaczego zatem traderzy / spekulanci tak mało czasu poświęcają na...
Trading, to aktywność nierozerwalnie związana z pieniądzem. Można nawet powiedzieć, że w umysłach traderów trading równa się pieniądze (w szczególności: zyski lub straty oraz ich konsekwencje) Z tego też powodu fundamentalny wpływ na efekty osiągane przez traderów mają ich reakcje, aktywności i zachowania podejmowane wobec pieniędzy (nie tylko zresztą w kontekście tradingu). Zachowania te i postawy wobec pieniędzy są przedmiotem badań takich...