Kolejne nagranie opublikowane zostanie
zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem